OBRES

Europa TV

Producció: l’autora
Durada: entre 2’ i 4’en loop
Realització: 2001
Formats: DVD
Sistemes: PAL
Color: si
Multicanal: 5 canals (4 monitors -1 projecció)
So: no
Llicència: copyright

EUROPA TV és una obra que no fa al·lusió a la televisió mateixa, sinó que al·ludeix al espectador,  aquests espectador passiu, alienat o simplement “a l’ombra” del seu aparell televisiu.
Les referències mai són directes, el discurs sempre està mol mediatitzat per el propi medi pictòric, un medi més suggeridor que explícit i a on les vídeo-pintures no són res més que la seva prolongació “mestiçada”.
EUROPA TV consta de dues videoinstal·lacions: Europatv i L’espectador