OBRES

Naranjitas de la Xina

Aquesta exposició ens planteja la possible subversió d'una iconografia tan integrada a la nostra cultura com és la del cristianisme. Una "via magdaleniana" a on un 13º apòstol femení crucificat ens mostra una visió diferent de la dona, que no pertany ni a la virginitat-passiva (mare-puresa) ni a allò diabòlic-actiu (prostituta-impuresa). Aquesta via iconològica no és en absolut nova, però sí que és negada desde l'església per iconoclasta i desvalotitzada en àmbits laics per reformista.
Malgrat tot, i per això mateix, Nora Ancarola crea un fil conductor que vincula notes a peu de pàgina dels tradicionals textos cristians, amb les innombrables incursions paganes, fetitxistes i pseudocientífiques que envolten el món religiós. Aquest fer l'ullet feminista no és res més que un enfatitzar els fets i una demostració d'allò inevitable sempre que ens trobem  en el terreny de la interpretació iconològica.
"L'any 1997, entre les deixalles produïdes per les obres de recuperació del local del carrer Dr. Dou nº 4 actual seu de La Xina-art, es varen trobar unes peces difícils de datar i de procedència desconeguda. Després de més de tres anys de laboriosos treballs, les peces segueixen sense poder classificar-se, però la seva neteja i restauració ens permeten presentar-les avui al públic. Proves de datació ens donen resultats molt variats fet que ens demostra que són unes obres de innombrables mans, però que persegueixen un fi encara per aclarir. El descobriment de la confluència dels horts dels  Convents d'Elisabets i del Carme en el lloc mateix de la troballa, i la desaparició poc clara i quelcom misteriosa del Convent d'Elisabets en el segle XIX, ens permeten crear retalls d'una possible història…" Un texto de Elsa Plaza (historiadora i també artista) enfila amb subtilesa algunas fragments d'aquesta història.

Exposat en:

Troballa de retaules, reliquiaris i llençols sants als soterranis de la La Xina-Art.

Pintures. Instal·lació. Març 2001. La Xina-Art. Barcelona

Ampliar text per Elsa Plaza 1
Ampliar text per Elsa Plaza 2
Ampliar text per Barbara Verzini
Ampliar text por Conxita Oliver