OBRES

Paisatge submergit

Hi ha una relació directa entre les pintures i l’obra de J. Angel Valente “Paisaje con pájaros amarillos”.
32 pintures de 2m x 1,70m.
1 pantalla de video introduïda en una pica baptismal i que en la Capella de Sant Roc és reemplaçada per 3 fotografies de 1,20m x 7,70m col•locades en l’àbside.
Obres de gran format


Exposat en:

Projecte. Capilla del Oidor. Alcalà de Henares. Maig 1992.

Instal·lació. Capella de Sant Roc. Valls. Novembre 1993.

Ampliar text per Estella Ocampo