OBRES

Mirall espia

La tradició dels oprimits ens ensenya que el “estat d'excepció” en què vivim és la regla. (Walter Benjamin. [Tesi VII] Sobre el concepte de la Història)
 
En aquest sentit podríem trobar una clau en alguns dels textos d’Agamben, en particular on desenvolupa la teoria de l’Estat d’Excepció (EE) que es basa en els treballs de Carl Schmitt i que reforça la idea de la 8a Tesi sobre el concepte de la Història  de W. Benjamin on diu:  La tradició dels oprimits ens ensenya que el “estat d'excepció” en què vivim és la regla. És a dir, acceptem com a normal situacions de violència instituïda per un poder estatal sense límits ètics ni funcionals.
 
I si el paradigma dels 90 era el panòptic, el del nostre moment segons Agamben, és el camp de concentració (d’extermini). I que són els camps de concentració sinó les nostres fronteres, on cossos exclosos de la vida política qualificada son abandonats per milers, trobant la mort en molts casos o deambulant per societats que les expulsa a la marginació i el fracàs.
 
Exposat a
La Virreina Centre de la Imatge. Barcelona. 2019