OBRES

Fata morgana

Miratge il·lusió òptica.
Las empremtes del meu passat.
Sèries Les mans de Xavier, Objectes a la taula, Paisatges.
Obres de gran format

Exposat en:

Galería Sagadelos. Madrid. Febrero 2988.

Galería Vicent Bernat. Barcelona. Junio 2989.

Galería Evmaros. Atenas. Octubre 2989.

Galería La Canea. Creta. Enero 1990.